Τρίτη, 24 Απρίλιος 2018
Επιγραφή

ΑΝΗΓΕΡΘΗ ΕΚ ΒΑΘΡΟΝ ΓΗΣ, Κ(ΑΙ) ΑΝΗΣΤΟΡΗΘΙ ΟΥΤΟΣ, Ο ΘΕΙΟΣ Κ(ΑΙ) ΠΑΝΣΕΠΤΟΣ ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙ(ΑΣ) Θ΄΄ΚΟΥ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ Κ(ΑΙ) ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ Π(ατ)Ρ(ο)Σ Η ΜΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, Κ(ΑΙ) ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ. ΕΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΚΑΡΙΔΙ΄ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΝΑΟΣ Κ(ΑΙ) ΟΛΛΟΝ το ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΝ ΑΝΙΚ(Ο)ΔΟΜΗΘΗ ΔΙΑ ΕΞΟΔΟΥ Κ(ΑΙ) ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ Κ(ΑΙ) ΚΟΠΟΥ ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΘΕΟΦΙΛΕΣΤΑΤΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΥ(Ρ) ΔΑΝΙΗΛ ΜΑΪΝΗΣ Κ(ΑΙ) ΤΟΥ ΑΥΤΑΔΕΛΦΟΥ ΑΥΤΟΥ ΠΡΩΤΟΣΥΓΓΕΛΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ, ΥΙΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΤΕΚΟΥΛΟΥ ΜΙΧΕΛΙ ΙΑΤΡΟΥ. ΕΙΣ ΒΟΗΘΕΙ(ΑΝ) ΑΥΤΩΝ Κ(ΑΙ) ΨΥΧΙΚΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑΝ. ΕΝ ΕΤΕΙ Σ(ΩΤΗΡΙ)Ω

+ ΑΨΞΕ΄μηνι μαρτλιω δια χειρός αντώ νιος δημαγγελ(ος) κου του φαρ(....)

 


 

 

Copyright © 2009 Μονή Δεκούλου by E.Kelasidi

Joomla By - Joomla.org